Hoovering – hur psykopaten försäkrar sig om att du finns kvar/ åter fångar in dig i sitt nät

Hoovering är ännu ett av de engelska begreppen som refererar till en manipulationsteknik som används av toxiska personer för att behålla/återta kontrollen över sitt offer. Ordet hoovering jämförs vanligtvis med damsugning och beskriver hur psykopaten ”suger in” sitt offer igen. Man kan också tänka sig en helikopter som cirkulerar över området för att ha läget … Mer Hoovering – hur psykopaten försäkrar sig om att du finns kvar/ åter fångar in dig i sitt nät