Normaliseringsprocessen

Normaliseringsprocessen innebär att offret långsamt vänjer sig vid att bli illa behandlad samtidigt som gränserna försiktigt förflyttas en bit i taget. Misshandeln eskalerar successivt och det man accepterar 1 år in i förhållandet skulle man aldrig ha accepterat i början. Att man blir ”offer” för misshandel och förtryck behöver inte innebära att man är en … Mer Normaliseringsprocessen