Normaliseringsprocessen

Normaliseringsprocessen innebär att offret långsamt vänjer sig vid att bli illa behandlad samtidigt som gränserna försiktigt förflyttas en bit i taget. Misshandeln eskalerar successivt och det man accepterar 1 år in i förhållandet skulle man aldrig ha accepterat i början. Att man blir ”offer” för misshandel och förtryck behöver inte innebära att man är en … Mer Normaliseringsprocessen

Kvinnliga psykopater

I början av min frigörelse från psykopaten, som var en man, så blev jag väldigt frustrerad när människor ville påpeka att ”män kan också vara offer”, ”kvinnor kan med vara psykopater”. Jag tycker fortfarande att det är både respektlöst och onödig att ta ifrån ett offer av misshandel fokus på deras situation med dessa onödiga … Mer Kvinnliga psykopater

Hoovering – hur psykopaten försäkrar sig om att du finns kvar/ åter fångar in dig i sitt nät

Hoovering är ännu ett av de engelska begreppen som refererar till en manipulationsteknik som används av toxiska personer för att behålla/återta kontrollen över sitt offer. Ordet hoovering jämförs vanligtvis med damsugning och beskriver hur psykopaten ”suger in” sitt offer igen. Man kan också tänka sig en helikopter som cirkulerar över området för att ha läget … Mer Hoovering – hur psykopaten försäkrar sig om att du finns kvar/ åter fångar in dig i sitt nät

Medberoende – eller avsaknad av självkärlek

Medberoende är en term som ofta används om de personer som faller offer för misshandlare. Jag reagerade första gången jag hörde det eftersom man tänker att man bara är medberoende till den som missbrukar alkohol eller droger men det är själva möjliggörandet, tillåtandet och skyddandet av en persons skadliga och dysfunktionella beteende man syftar på. … Mer Medberoende – eller avsaknad av självkärlek

Ekonomisk misshandel – ett sätt att utöva makt och kontroll

Ekonomisk misshandel tycks gå hand i hand med psykisk misshandel. Det är ytterligare ett sätt att utöva makt och kontroll och utarma sitt offer på olika sätt. Den ekonomiska misshandeln utgörs av flera metoder, tex: Han parasiterar på dig Saboterar din karriär/din möjlighet till framgång Förhindrar dig från att skaffa en egen inkomst Kontrollerar er … Mer Ekonomisk misshandel – ett sätt att utöva makt och kontroll